Ρομποτική Αποκατάσταση Κήλης

Ρομποτική Αποκατάσταση Κήλης: Από τη Λαπαροσκοπική στη Ρομποτική Χειρουργική

Η εξέλιξη της Χειρουργικής οδήγησε στην εμφάνιση της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στα τέλη του περασμένου αιώνα, η οποία με τη σειρά της έδωσε τη σκυτάλη στη Ρομποτική Χειρουργική. Η ρομποτική αποκατάσταση κήλης αποτελεί ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση για την επιδιόρθωση κηλών, προσφέροντας εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων.

Με τη χρήση της τρισδιάστατης κάμερας και των πολυαρθρωτών εργαλείων των ρομποτικών συστημάτων da Vinci, έγινε δυνατή η πραγματοποίηση και των πιο δύσκολων χειρουργείων με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο.

Σε ό,τι αφορά στις κήλες του κοιλιακού τοιχώματος, αυτές σήμερα πραγματοποιούνται ρομποτικά με μεγάλη ευκολία και με απόλυτη ασφάλεια.

Ρομποτική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης

Ειδικότερα, η ρομποτική αποκατάσταση βουβωνοκήλης με την τεχνική rTAPP επιτρέπει την ανάταξη μιας κήλης ακόμα και όταν είναι περισφιγμένη, ενώ στη συνέχεια τοποθετείται πλέγμα για αποφυγή της υποτροπής.

Ο απόλυτα ακριβής έλεγχος των εργαλείων και η ακρίβεια χιλιοστού που έχει το ρομπότ, εκμηδενίζει τις επιπλοκές και έτσι μετεγχειρητικά αποφεύγουμε ανεπιθύμητα συμβάντα, όπως αιμάτωμα στην περιοχή, άλγος από τραυματισμό νεύρων κλπ.

Ο χειρισμός του πλέγματος γίνεται με τα ρομποτικά εργαλεία και όχι με τα χέρια του Χειρουργού, αποκλείοντας έτσι την πιθανότητα λοίμωξης.

Ρομποτική Αποκατάσταση Ομφαλοκήλης

Το ίδιο ισχύει και για τη ρομποτική αποκατάσταση μια ομφαλοκήλης, εφαρμόζοντας τη μέθοδο rTAPP ή rIPOM. Πραγματοποιούνται 3 μικρές οπές στο κοιλιακό τοίχωμα μακριά από το σημείο που βρίσκεται η κήλη και συγκλείνεται το χάσμα των κοιλιακών μυών, ενισχυόμενο με πλέγμα. Η παρουσία συμφύσεων από παλιότερα χειρουργεία δεν αποτελεί αντένδειξη για την εφαρμογή της μεθόδου. Αν συνυπάρχει επιγαστρική κήλη αποκαθίσταται και αυτή στον ίδιο χειρουργικό χρόνο, χωρίς να χρειαστούν επιπλέον τομές.

Ρομποτική Αποκατάσταση Μετεγχειρητικής Κήλης

Οι μετεγχειρητικές κήλες αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, καθώς απαιτείται ειδικός σχεδιασμός της επέμβασης και εξατομίκευση της μεθόδου, ανάλογα με τον αριθμό και τη φύση των επεμβάσεων που έχουν προηγηθεί.

Είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί προεγχειρητικά με Αξονική τομογραφία το ακριβές χάσμα στα κοιλιακά τοιχώματα αλλά και η κατάσταση των κοιλιακών μυών. Η αποκατάσταση, για να είναι επιτυχής απαιτεί χειρουργική εμπειρία και ειδικές τεχνικές.

Το ρομποτικό σύστημα da Vinci μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε δύσκολα προσπελάσιμους ενδοκοιλιακούς χώρους και να κάνουμε χειρουργικούς χειρισμούς που μέχρι πριν ήταν αδύνατο.

Γενικός Χειρουργός Γ. Κ. Γεωργίου

Γενικός Χειρουργός Δρ. Γιώργος Κ. Γεωργίου


Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Master Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος