Συγγραφική Δραστηριότητα Δρ. Γιώργου Κ. Γεωργίου

 • Συμμετοχή στη συγγραφή του διεθνούς συγγράμματος με τίτλο ‘Perioperative Inflammation as Triggering Origin of Metastasis Development’. Editors: Michael W Retsky (Harvard TH Chan School of Public Health and Honorary Faculty, University College London) & Romano Demicheli (Instituto Nazionale Tumori di Milano). Springer 2017. Chapter 3, ‘Peri-operative Shift in Angiogenesis-Related Factors in Breast Cancer Patients’; p.55-81.
 • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διατριβής με τίτλο «Συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση μετά από μερική ηπατεκτομή στον επίμυ. Λαπαροσκοπική έναντι ανοικτής μερικής ηπατεκτομής».
 • Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο «Περιεγχειρητική κινητική αγγειορυθμιστικών παραγόντων σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού»

Δημοσιευμένες εργασίες σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά

 • Γ. Γεωργίου, Χ. Μπαλή, Γ. Κούβελος, Ν. Παππάς, Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Φατούρος, Μ. Ματσάγκας. ‘Λαπαροσκοπικός αποκλεισμός κάτω μεσεντερίου αρτηρίας για την αντιμετώπιση εμμένουσας ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙ μετά ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής’ Ελληνική Αγγειοχειρουργική 2010; 19: 25-30

Δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή ιατρικά περιοδικά

 • Georgiou GK. ‘ Outpatient laser treatment of primary pilonidal disease: the PiLaT technique’. Tech Coloproctol 2018; 22 (10) p773-778
 • Georgiou GK. ‘Successful treatment of a transsphincteric perianal fistula using a combination of the FiLAC and LiFT techniques’. Int J Surg Surgical Proced 2018 3:133
 • Georgiou GK. ‘Outpatient Treatment of Pilonidal Disease with a 1470nm Diode Laser; Initial Experience’. Int J Surg Surgical proced. 2016; 1:103.
 • Georgiou GK, Balasi E, Siozopoulou V, Tsili A, Fatouros M, Glantzounis G. ‘Undifferentiated carcinoma of the head of the pancreas with osteoclast-like giant cells presenting as a symptomatic cystic mass following acute pancreatitis: Case report and review of the literature’. Int J Surg Case Reports 12 (2016): 106-108
 • Georgiou GK, Dounousi E, Harissis HV. ‘Calcineurin inhibitors and male fertility after renal transplantation – a review.” Andrologia. 2016 Jun; 48 (5):483-90. doi: 10.1111/and.12477. Epub 2015 Sep 4. Review. PMID: 26341518
 • Georgiou GK, Lianos GD, Lazaros A, Harissis HV, Mangano A, Dionigi G, Katsios C. ‘Surgical management of hydatid liver disease.’ Int J Surg. 2015 Aug; 20:118-22. doi: 10.1016/j.ijsu.2015.06.058. Epub 2015 Jun 26. PMID: 26118608
 • Harissis HV, Papadopoulos LS, Lianos GD, Georgiou GKΤhe Effect Of Abdominal Wall Retention Sutures On Intra-Abdominal Pressure’. Surg Chron. 2015; 19(4):184-186.
 • Lianos GD, Lazaros A, Vlachos K,Georgiou GK, Harissis HV, Mangano A, Rausei S, Boni L, Frattini F, Biondi A, Dionigi G, Katsios C. ‘Unusual locations of hydatid disease: a 33 year’s experience analysis on 233 patients.’ Updates Surg. 2015 Sep; 67(3):279-82. doi: 10.1007/s13304-015-0291-6. Epub 2015 May 7. PMID: 25947076
 • Harissis HV,Georgiou GK. ‘The role of pelvic bone anatomy in the pathogenesis of inguinal hernia.’ Chirurgia (Bucur). 2014 Nov-Dec; 109(6):783-7. PMID: 25560501
 • Georgiou GK, Bali C. ‘Gallstone ileus’. Surg Chron 2014; 19 (3): 159-160
 • Igglezou M, Vareli K,Georgiou GK, Sainis I, Briasoulis E. ‘Kinetics of circulating levels of miR-195, miR-155 and miR-21 in patients with breast cancer undergoing mastectomy.’ Anticancer Res. 2014 Dec; 34(12):7443-7. PMID: 25503185
 • Georgiou GK, Gizas I, Katopodis KP, Katsios CS. ‘Non-secreting benign glucagonoma diagnosed incidentally in a patient with refractory thrombocytopenic thrombotic purpura: report of a case.’ Surg Today. 2015 Oct; 45(10):1317-20. doi: 10.1007/s00595-014-1073-3. Epub 2014 Nov 6. PMID: 25373364
 • G. PapadopoulosG. PapathanakosG. ZylisVasileios Tatsis, G. Georgiou, G. Glantzounis. The period in Greece following the discovery of the local anaesthetic properties of cocaine.’ Hellenic Journal of Surgery 2014 86(4): 203-207
 • DJ Cyrochristos, M Rapti, GK GeorgiouIleocecal intussusception in a 7-year-old patient due to Burkitt’s lymphoma; report of a case and review of the literature. Hellenic Journal of Surgery. 2014 86(3):170-174
 • Georgiou GK, Gizas I, Papadopoulos C, Goussia AC, Michos G, Stefos T, Glantzounis GK. Subphrenic Abscess after Appendiceal Rupture in Full-Term Pregnancy. Surg Infect (Larchmt.) 2015 Apr; 16(2):204-5. doi: 10.1089/sur.2013.234. Epub 2014 May 28.PMID: 24871376
 • Bali C, Papakostas J,Georgiou G, Kouvelos G, Avgos S, Arnaoutoglou E, Papadopoulos G, Matsagkas M. ‘A comparative study of sutured versus bovine pericardium mesh abdominal closure after open abdominal aortic aneurysm repair.’ Hernia. 2014 May 13. PMID: 24820007
 • ΗV Harissis, GK Georgiou. ‘Submucosal resection of the appendiceal base’ 2013 ANZ J Surg. 2014 Apr; 84(4):297-8. doi: 10.1111/ans.12450. PMID: 24690355
 • GK Georgiou, DJ Cyrochristos, M Rapti, G Baltoyiannis. ‘Left paraduodenal hernia as a rare cause of acute abdomen’. Hellenic Journal of Surgery 2013; 85(2): 119-122
 • G Spanos, HV Harissis, E Dounousi, M Mitsis, H Pappas, GK Georgiou, KC Siamopoulos, M Fatouros. ‘A case of encapsulating peritoneal sclerosis presented shortly after renal transplantation’ CEN Case Reports 2013 [on-line only]
 • AG Mantelou, GK Georgiou, HV Harissis. ‘Giant pseudocyst of the anterior abdominal wall after incisional hernia mesh repair: a rare case report’. Hernia 2014 Feb;18(1):141-4. doi: 10.1007/s10029-013-1144-1. Epub 2013 Aug 7. PMID: 23922051
 • GK Georgiou, M Igglezou, I Sainis, K Vareli, H Batsis, E Briasoulis, M Fatouros. ‘Impact of breast cancer surgery on angiogenesis circulating biomarkers: a prospective longitudinal study’World J Surg Oncol 2013 Aug 27; 11: 213. doi: 10.1186/1477-7819-11-213. PMID: 23981902
 • GK Georgiou, C Bali, SJ Theodorou, A Zioga, M Fatouros. ‘Appendiceal diverticulitis in a femoral hernia causing necrotizing fasciitis of the right inguinal region: report of a unique case’Hernia 2013 Feb; 17(1): 125-8. doi: 10.1007/s10029-011-0822-0. Epub 2011 May 4. PMID: 21541716
 • Georgiou GK, Harissis H, Mitsis M, Batsis H, Fatouros M. Acute chylous peritonitis due to acute pancreatitis’World J Gastroenterol 2012 April 28; 18(16): 1987-1990. doi: 10.3748/wjg.v18.i16.1987. PMID: 22563182.
 • Georgiou GK, Tsili A, Batistatou A, Papoudou-Bai A, Papadopoulos G, Fatouros M, Glantzounis GK. ‘Spontaneous biloma due to an intrahepatic cholangiocarcinoma: An extremely rare case report with long term survival and literature review.’ Annals of medicine and surgery (2012). 2017; 14:36-39.
 • Georgiou GK, Lianos G, Batsis H, Harissis H. ‘Surgical treatment of persistent axillary seroma following modified radical mastectomy; a case report and review of the literature’. 2012 Surg Chron; 17(4): 275-277

Οι παραπάνω εργασίες έχουν λάβει συνολικά 85 citations μέχρι σήμερα. Aπό τον Σεπτέμβριο του 2014 κριτής επιστημονικών άρθρων (external peer reviewer) στα εξής περιοδικά:

 • World Journal of Surgical Oncology
 • Case Studies in Surgery
 • International Journal of Immunopathology and Pharmacology
 • Saudi Medical Journal
 • Acta Chirurgica Brasileira

Από τον Φεβρουάριο του 2015 μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board Member) στα εξής περιοδικά:

 • Advances in Modern Oncology Research
 • International Journal of Surgery and Surgical Research