Λαπαροσκοπική Εκτομή Παχέος Εντέρου

Γενικά για τη λαπαροσκοπική χειρουργική του παχέος εντέρου

Η λαπαροσκοπική χειρουργική παχέος εντέρου για την αντιμετώπιση των όγκων στο παχύ έντερο προσφέρει εφάμιλλα ογκολογικά αποτελέσματα (ριζικότητα αφαίρεσης κακοήθειας και γειτονικών λεμφαδένων) με αυτά της κλασσικής «ανοιχτής» χειρουργικής, με το επιπλέον όφελος του μειωμένου μετεγχειρητικού πόνου, της ταχύτερης κινητοποίησης και ανάρρωσης του ασθενούς και συνεπώς της συντομότερης παραμονής σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Λαπαροσκοπική Εκτομή Παχέος Εντέρου

Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου: Η Επέμβαση

Η επέμβαση δεν πραγματοποιείται μέσω μιας μεγάλης τομής στο κοιλιακό τοίχωμα, αλλά με 4 οπές ολίγων χιλιοστόμετρων. Έτσι, μειώνεται σημαντικά το χειρουργικό τραύμα και το χειρουργικό stress στον ασθενή, ο οποίος απολαμβάνει τα οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Επιπλέον, η λαπαροσκοπική εκτομή τμήματος του παχέος εντέρου (κολεκτομή) συνοδεύεται κι από λιγότερους χειρισμούς εντός της κοιλιάς, με αποτέλεσμα μικρότερη αιμορραγία, λιγότερες συμφύσεις και ηπιότερη μετεγχειρητική πορεία.

Όλα αυτά προέκυψαν χάρη στην πρόοδο της Χειρουργικής και την εξέλιξη της τεχνολογίας, με τη χρήση κάμερας υψηλής ευκρίνειας (High Definition – HD) και ειδικών εργαλείων που επιτρέπουν λεπτούς και ακριβείς χειρισμούς χωρίς τα χέρια του Χειρουργού να έρχονται σε άμεση επαφή με τα ενδοκοιλιακά όργανα, μειώνοντας επιπλέον και το ποσοστό λοιμώξεων.

Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου: Λαπαροσκοπική Κολεκτομή

Η λαπαροσκοπική κολεκτομή τις περισσότερες φορές είναι τεχνικά εφικτή, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει μεγάλος όγκος στο παχύ έντερο που καθηλώνεται σε γειτονικά όργανα ή που υπάρχουν εκτεταμένες συμφύσεις από προηγούμενες επεμβάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η πρώιμη διάγνωση του ορθοκολικού καρκίνου είναι αυτή που επιτρέπει το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την μικρότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή.

Χρήσιμες Πληροφορίες: Αναισθησία – Νοσηλεία – Κόστος Επέμβασης

Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο παχύ έντερο γίνονται με γενική αναισθησία και συνδυάζονται με επισκληρίδιο αναλγησία, ώστε να εκμηδενιστεί ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς. Απαιτείται νοσηλεία λίγων ημερών στην κλινική μέχρι να αναρρώσει ο ασθενής, ενώ το κόστος της επέμβασης καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σχετικά Βίντεο

Γενικός Χειρουργός Γ. Κ. Γεωργίου

Γενικός Χειρουργός Δρ. Γιώργος Κ. Γεωργίου


Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Master Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος