Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική αποτελεί πια ένα ακόμη θεραπευτικό «όπλο» στη φαρέτρα του σύγχρονου Χειρουργού. H πρώτη επέμβαση λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής αποδίδεται στον Γάλλο Χειρουργό Philippe Mouret το 1987, αν και στην πραγματικότητα ήταν ο Γερμανός Erich Mühe που την είχε περιγράψει 2 χρόνια νωρίτερα, χωρίς όμως να γίνει τότε αποδεκτή από τους ομοεθνείς συναδέλφους του. Παρά την αρχική δυσπιστία των Χειρουργών στην υιοθέτηση αυτής της νέας ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής μεθόδου, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της άρχισαν γρήγορα να γίνονται εμφανή, με αποτέλεσμα η δυσπιστία να δώσει γρήγορα τη θέση της στον ενθουσιασμό. Έκτοτε, η διάδοση των λαπαροσκοπικών τεχνικών ήταν ραγδαία και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επανάσταση στην Χειρουργική των τελευταίων δεκαετιών.

Σήμερα, η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή έχει πια καθιερωθεί ως η μέθοδος εκλογής για την χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης και των περιεχόμενων λίθων. Επιπλέον, πλήθος άλλων επεμβάσεων (π.χ. αποκατάσταση κήλης, αφαίρεση τμήματος εντέρου) διενεργούνται λαπαροσκοπικά με αποτελέσματα εφάμιλλα αυτών της «ανοιχτής» χειρουργικής προσέγγισης. Στη λαπαροσκοπική χειρουργική, ο χειρουργός δεν κάνει τομή στο κοιλιακό τοίχωμα αλλά εισάγει τα εργαλεία του μέσω μικρών οπών της τάξης των 5-10 χιλιοστόμετρων, ενώ παράλληλα βλέπει μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα με τη βοήθεια κάμερας υψηλής ευκρίνειας (λαπάρα-σκόπησις = κοιτάω την κοιλιά μέσα από ειδικό όργανο). Το μικρότερα χειρουργικό τραύμα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της καταπόνησης του ασθενούς από τους διενεργούμενους χειρουργικούς χειρισμούς, τη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου (ανάγκη για λιγότερα παυσίπονα, ταχύτερη κινητοποίηση κλπ) και την ταχύτερη επάνοδο στις φυσιολογικές δραστηριότητες. Αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό αν δούμε το παράδειγμα της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής που πραγματοποιείται με ενδονοσοκομειακή νοσηλεία 1 ημέρας, όταν στην ανοικτή χολοκυστεκτομή ο ασθενής χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον 4 ημέρες.

Σήμερα σχεδόν όλες οι επεμβάσεις της Γενικής Χειρουργικής μπορούν να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: