Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή

Τι είναι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή;

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σήμερα είναι η μέθοδος εκλογής (gold standard) για την χειρουργική αντιμετώπιση της χολολιθίασης («πέτρα/πέτρες στη χολή»).

Σπάνια πια δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω εκτεταμένων συμφύσεων εντός της κοιλιάς από προηγούμενες επεμβάσεις ή επειδή η συνολική κατάσταση του ασθενούς είναι τόσο επιβαρυμένη που δεν ανέχεται το πνευμοπεριτόναιο (το γέμισμα δηλαδή της κοιλιάς με CO2 ώστε να υπάρχει χώρος να κινηθούν τα εργαλεία).

Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή: Ποια είναι η διαδικασία;

Απαιτείται γενική αναισθησία και νοσηλεία μιας ημέρας. Αρχικά γίνεται μια μικρή τομή του 1 εκατοστόμετρου στην περιοχή του ομφαλού απ’ όπου εισάγεται μία λεπτή κάμερα με ψυχρό φωτισμό (το λαπαροσκόπιο).

Έπειτα, υπό άμεση όραση τοποθετούνται 3 επιπλέον εργαλεία από μικρές τομές των 5mm και των 10mm. Με λεπτούς χειρισμούς αποκόπτεται η χοληδόχος κύστη από την επικοινωνία με τα υπόλοιπα όργανα και τελικώς αφαιρείται από το σώμα της/του ασθενούς.

Η κοιλιά ξεφουσκώνει και οι μικρές οπές συγκλείνονται με ράμματα. Ο ασθενής λίγες ώρες μετά την επέμβαση σηκώνεται να περπατήσει και λαμβάνει ελαφρά τροφή από το στόμα.

Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή

Υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος μετά την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή;

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι μηδαμινός και η επιστροφή στην καθημερινότητα άμεση, με την προϋπόθεση να αποφεύγονται αυστηρά οι λιπαρές ουσίες από τη διατροφή για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.

Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Η λαπαρσοκοπική χολοκυστεκτομή είναι μια από τις πιο συχνές επεμβάσεις στη Γενική Χειρουργική και σίγουρα η πιο συχνά διενεργούμενη λαπαροσκοπική επέμβαση στην ειδικότητά μας. Η μη διενέργεια μεγάλης τομής στο κοιλιακό τοίχωμα, όπως στην κλασσική «ανοιχτή» επέμβαση έχει τεράστια πλεονεκτήματα:

  • Απουσία μετεγχειρητικού πόνου
  • Απουσία αναπνευστικών διαταραχών
  • Απουσία μετεγχειρητικού ειλεού (παράλυσης δηλαδή του εντέρου)
  • Απουσία λοιμώξεων χειρουργικού τραύματος
  • Απουσία μετεγχειρητικών κηλών
  • Απουσία συμφύσεων

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα έγιναν γρήγορα εμφανή από τα πρώτα κιόλας χρόνια εφαρμογής της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και για το λόγο αυτό σήμερα δεν επιτρέπεται να γίνεται ανοιχτή επέμβαση παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Χρόνος νοσηλείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος νοσηλείας με την ανοιχτή επέμβαση είναι 4-5 μέρες τουλάχιστον, σε σύγκριση με τη 1 που πετυχαίνουμε με τη λαπαροσκόπηση.

Με την εξέλιξη των εργαλείων και τη θεαματική μείωση του κόστους αυτών, αλλά και την συνεχή εκπαίδευση των Χειρουργών, η λαπαροσκοπικη χολοκυστεκτομή σήμερα διενεργείται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια, αποδεικνύοντας καθημερινά το όφελος της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής.

Γενικός Χειρουργός Γ. Κ. Γεωργίου

Γενικός Χειρουργός Δρ. Γιώργος Κ. Γεωργίου


Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Master Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος