Ομφαλοκήλη – Από το πρώτο σύμπτωμα στην ανάρρωση της λαπαροσκόπησης!

Ομφαλοκήλη – Από το πρώτο σύμπτωμα στην ανάρρωση της λαπαροσκόπησης!

Ομφαλοκήλη – Από το πρώτο σύμπτωμα στην ανάρρωση της λαπαροσκόπησης!

O ομφαλός είναι ένα αρκετά ευαίσθητο σημείο του σώματος, από το οποίο περνάνε αιμοφόρα αγγεία. Η εμφάνιση κήλης στον ομφαλό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο που αυξάνει την πίεση στην κοιλιά.

Η ομφαλοκήλη μπορεί να δημιουργηθεί από τη στιγμή της γέννησης είτε να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της ζωής.

Συμπτώματα

  • Διόγκωση ομφαλού
  • Ενοχλήσεις στην κοιλιά και αίσθημα πίεσης
  • Δυσφορία

Η κήλη μπορεί να είναι ανατάξιμη, δηλαδή με μία μικρή πίεση του δακτύλου να μπαίνει ξανά μέσα στην θέση της. Αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες να παρουσιάσει επιπλοκή, δηλαδή περίσφιξη.

Λαπαροσκόπηση

Η μόνη θεραπεία της ομφαλοκήλης είναι το χειρουργείο, το οποίο στις μέρες μας μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά, με πολλά πλεονεκτήματα για τον ασθενή. Με αυτήν την ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, μπορεί να τοποθετηθεί και πλέγμα, το οποίο είναι απόλυτα βιοσυμβατό με τον οργανισμό και αποτρέπει την εμφάνιση μιας νέας ομφαλοκήλης.

Πλεονεκτήματα

Ο μετεγχειρητικός πόνος μετά τη λαπαροσκόπηση είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως και η κινητοποίηση του ασθενούς η οποία αναμένεται να γίνει άμεσα. Πολύ σύντομη είναι η επάνοδος στην εργασία, ενώ οι επιπλοκές ελαχιστοποιούνται.

Επίσης μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι με την λαπαροσκόπηση αποφεύγεται η δημιουργία μετεγχειρητικών συμφύσεων.

Αντενδείξεις

Αν κάποιος ασθενής αντιμετωπίζει βαρεία διαταραχή της πηκτικότητας του αίματος, έχει ιστορικό αρκετών κοιλιακών εγχειρήσεων ή βαριά καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, τότε η λαπαροσκόπηση αντενδείκνυται.