Θεραπεία Περιεδρικού Συριγγίου με Laser

Θεραπεία Περιεδρικού Συριγγίου: ποιες οι επιλογές του Χειρουργού;

Τα περιεδρικά συρίγγια αποτελούν πραγματική πρόκληση για τον Χειρουργό, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει μια χρόνια φλεγμονή σε μια ανατομικά δύσκολη περιοχή. Αυτό ισχύει λόγω του γεγονότος ότι τα περισσότερα συρίγγια διέρχονται διαμέσου των σφιγκτήρων του πρωκτού (έσω και έξω σφιγκτήρας). Η Θεραπεία Περιεδρικού Συριγγίου με laser πλέον αποτελεί την πιο ασφαλή κι ανώδυνη μέθοδο αντιμετώπισης της συγκεκριμένης πάθησης.
Αν η επέμβαση είναι περισσότερο «επιθετική», σε μια προσπάθεια να εκριζωθεί οριστικά το συρίγγιο, υπάρχει μικρός αλλά υπαρκτός κίνδυνος τραυματισμού των σφιγκτήρων, με συνέπεια ενδεχόμενη ακράτεια.
Από την άλλη, θεραπείες που είναι λιγότερο επιθετικές (όπως π.χ. χρήση κόλλας ινώδους ή ειδικών κλιπ για σύγκλειση του συριγγίου) δεν ενέχουν κίνδυνο ακράτειας μεν, δεν είναι όμως και ιδιαίτερα επιτυχείς (υποτροπή συριγγίου).

Ποια η Θεραπεία Περιεδρικού Συριγγίου με laser – Μέθοδος FiLaC ;

Τη χρυσή τομή σε αυτήν την ευαίσθητη ισορροπία φαίνεται να πετυχαίνει η μέθοδος FiLaC (Fistula Laser Closure), κατά την οποία χρησιμοποιείται μια οπτική ίνα που εκπέμπει ενέργεια κυκλοτερώς.

Αφού το συρίγγιο καθαριστεί επιμελώς και αφαιρεθούν ιστικά ράκη και κοκκιώδεις ιστοί, η οπτική ίνα εισέρχεται εντός του συριγγίου και ενεργοποιείται. Η φωτεινή δέσμη του laser καταστρέφει χιλιοστό προς χιλιοστό το τοίχωμα του συριγγώδους πόρου, προκαλώντας αναγέννηση των πέριξ κυττάρων και δημιουργία ουλώδους ιστού, που σφραγίζει το συρίγγιο σε όλη του τη διαδρομή.

Η κατανομή της ενέργειας είναι απόλυτα ελεγχόμενη και ακριβής, χωρίς να έχει υπάρχει φόβος για κάκωση των σφιγκτήρων. Δεν δημιουργείται τραύμα στο δέρμα της περιοχής κι έτσι δεν χρειάζονται μετεγχειρητικά επίπονες αλλαγές και ιδιαίτερη περιποίηση του τραύματος.
Η πλήρης επούλωση επέρχεται σε διάστημα 3-8 εβδομάδων (ανάλογα το είδος και το μήκος του συριγγίου), διάστημα στο οποίο ο ασθενής είναι πλήρως λειτουργικός και δραστήριος.

Ποιος ο συνδυασμός μεθόδων για την αντιμετώπιση του Περιεδρικού Συριγγίου;

Σε ορισμένες περιπτώσεις σύνθετων συριγγίων (complex fistula), η μέθοδος FiLaC συνδυάζεται και με κάποια άλλη τεχνική όπως η σύγκλειση του έσω στομίου του συριγγίου με ραφές ή η LIFT (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σωστό σχεδιασμό του χειρουργείου είναι η προεγχειρητική χαρτογράφηση της πορείας του συριγγίου σε σχέση με τους σφιγκτήρες, η οποία γίνεται είτε με μαγνητική τομογραφία (MRI) ή με ενδοπρωκτικό υπερηχοτομογράφημα (EUS). H επέμβαση δεν απαιτεί διανυκτέρευση σε κλινική (One Day Surgey) και πραγματοποιείται με γενική ή ραχιαία αναισθησία.

Σχετικά Βίντεο

Γενικός Χειρουργός Γ. Κ. Γεωργίου

Γενικός Χειρουργός Δρ. Γιώργος Κ. Γεωργίου


Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Master Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος