Θεραπεία Αιμορροΐδων Με Υπερήχους Doppler

Η θεραπεία των αιμορρΐδων με τη καθοδήγηση υπερήχων (Doppler-guided Transanal Haemorrhoid Dearterialisation – THD ή Haemorrhoid Artery Ligation – HAL) είναι μια από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους για την αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας, κυρίως β’ και γ’ βαθμού. Βασίζεται στην θεωρία του arterial inflow control, που στοχεύει στην διακοπή της ροής του αίματος προς τους διογκωμένους αιμορροϊδικούς όζους, έτσι ώστε αυτοί σταδιακά να συρρικνώνονται και να εξαφανίζονται.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ειδικό διαφανές πρωκτοσκόπιο με ενσωματωμένη κεφαλή υπερήχων (Doppler) που μας επιτρέπει τον εντοπισμό των αιμορροϊδικών αρτηριών εντός του ορθού, καθώς αυτές κατευθύνονται προς τα κάτω, προς τον πρωκτό και τις αιμορροΐδες. Μόλις η κεφαλή εντοπίσει την αρτηρία κάτω από τον βλεννογόνο του εντέρου παράγει ειδικό οπτικό και ηχητικό σήμα και στο σημείο αυτό τοποθετείται ειδική ραφή που σταματάει τη ροή του αίματος προς τον αιμορροϊδικό όζο. Μετακινώνατας τον υπέρηχο κυκλικά μπορούμε να αναγνωρίσουμε διαδοχικά όλες τις αιμορροϊδικές αρτηρίες και να τις απολινώσουμε. Επειδή οι ραφές τοποθετούνται μερικά εκατοστά πάνω από τις αιμορροΐδες και σε σημείο όπου δεν υπάρχουν νεύρα, το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται χωρίς ο ασθενής να ταλαιπωρείται μετεγχειρητικά από σοβαρό πόνο. Όταν επιπλέον των αιμορροΐδων υπάρχει και πρόπτωση του βλεννογόνου του εντέρου (αιμορροΐδες γ’ και δ’ βαθμού), η επέμβαση της απολίνωσης των αιμορροΐδων συμπληρώνεται από την βλεννογονοπηξία (mucopexy ή Recto Anal Repair – RAR). Κατ’ αυτήν, τοποθετούνται μερικές επιπλέον ραφές στον βλεννογόνο του προπίπτοντος εντέρου προκειμένου να τον επαναφέρουμε στη φυσιολογική του θέση εντός του πρωκτού.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου THD/HAL:

  • Δεν αφαιρούνται οι αιμορροΐδες, αλλά διακόπτεται η ροή του αίματος προς αυτές. Έτσι, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και ο ασθενής επιστρέφει στην εργασία του σε 3-4 μέρες.
  • Δεν αλλοιώνεται η ανατομία της περιοχής (απουσία στενώσεων, ακράτειας κλπ)
  • Εκμηδενίζεται ο κίνδυνος μετεγχειρητικής αιμορραγίας, ακόμα και σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα
  • Έχει τα ίδια πρώιμα αλλά και μακροχρόνια αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αιμορροϊδικής νόσου σε σχέση με την κλασσική αιμορροϊδεκτομή