Ρομποτική Χειρουργική

Η Ρομποτική Χειρουργική αναπτύχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Η όραση των ενδοκοιλιακών οργάνων που πρόσφερε η χρήση της κάμερας (λαπαροσκόπηση) ήταν σε δύο διαστάσεις, στερώντας από τον Χειρουργό την αίσθηση του βάθους. Τα εργαλεία δεν είχαν δυνατότητα περιστροφής και κινούνταν με περιορισμένο βαθμό ελευθερίας. Ακόμη, οι λεπτοί χειρισμοί που απαιτούνται καταπονούν τον χειριστή των εργαλείων, ιδιαίτερα σε πολύωρες/πολύπλοκες επεμβάσεις.

Η Ρομποτική Χειρουργική αναπτύχθηκε προκειμένου να ξεπεράσει όλους αυτούς τους περιορισμούς. Πολλά από τα στάδια σε μια χειρουργική επέμβαση είναι ίδια με αυτά της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, με τη διαφορά όμως ότι τα ιδιαίτερα εξελιγμένα ρομποτικά εργαλεία συγκρατούνται από τους βραχίονες του ρομποτικού συστήματος. Τα χειρίζεται, δηλαδή, και πάλι ο Χειρουργός αλλά με τη μεσολάβηση του ρομπότ.

Έτσι εξαλείφεται ο φυσιολογικός τρόμος των χεριών του Χειρουργού και επιτελούνται εξόχως λεπτές κινήσεις, χωρίς κούραση ή καταπόνηση. Παράλληλα, η ρομποτική κάμερα δίνει τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) του χειρουργικού πεδίου, δίνοντας μια ρεαλιστική εικόνα των οργάνων. Η κίνηση των ρομποτικών εργαλείων γίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις και τους άξονες, προσομοιάζοντας την κίνηση του ανθρώπινου χεριού.

Σήμερα πια χρησιμοποιούμε την 4η γενιά ρομποτικών μηχανημάτων, καθώς τα συστήματα αυτά συνεχώς βελτιώνονται και αποκτούν νέες δυνατότητες. Σχεδόν όλες οι ενδοκοιλιακές επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν ρομποτικά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: