Σκληροθεραπεία Αιμορροΐδων

Η σκληροθεραπεία των αιμορροΐδων με αφρό αποτελεί μια σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της αιμορροϊδικής νόσου. Με τον όρο σκληροθεραπεία εννοούμε την έγχυση φαρμάκου (σκληρυντικός παράγοντας) εντός του αιμορροϊδικού όζου με λεπτή βελόνη, το οποίο προκαλεί τη συρρίκνωση και τελικά την ίνωση («σκλήρυνση») του όζου.

Η σκληροθεραπεία σαν μέθοδος δεν είναι καινούργια, καθώς μετράει ήδη μερικές δεκαετίες εφαρμογής και μάλιστα έχουν δοκιμαστεί κατά καιρούς διάφορες ουσίες για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Αυτό που άλλαξε, όμως, τα τελευταία χρόνια είναι το φάρμακο που χρησιμοποιούμε κατά την έγχυση, το οποίο πια δεν είναι υγρό αλλά έχει τη μορφή αφρού, καθώς και ο τρόπος παρασκευής του αφρού. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η πολιδοκανόλη (polidocanol), που είναι ένα τοπικό αναισθητικό με αντικνησμώδεις ιδιότητες. Λόγω της επιπλέον ιδιότητάς της να προκαλεί ίνωση στο εσωτερικό των φλεβών, αποφράσσοντας τελικά τον αυλό του αγγείου, χρησιμοποιείται ως σκληρυντικό μέσο για τη θεραπεία των κιρσών. Το μείγμα παρασκευάζεται με ειδική συσκευή (φυγόκεντρος), όπου η πολιδοκανόλη αναμιγνύεται με ατμοσφαιρικό αέρα κατά την περιστροφή της σε υψηλές ταχύτητες, δημιουργώντας έναν ομοιόμορφο αφρό με φυσαλίδες. Αυτές, όταν εγχύονται με λεπτή βελόνα εντός του αιμορροϊδικού όζου παραμένουν εκεί για αρκετό χρονικό διάστημα εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερη θεραπεία σε σχέση με το παρελθόν που ο σκληρυντικός παράγοντας ήταν σε υγρή μορφή. Έτσι, ενώ παλιότερα η σκληροθεραπεία είχε ένδειξη κυρίως σε αιμορροΐδες 1ου και 2ου βαθμού, σήμερα υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες που τεκμηριώνουν την επιτυχία της μεθόδου ακόμα και σε 3ου και 4ου βαθμού (>90% επιτυχία). Σε τέτοιες προχωρημένες περιπτώσεις αιμορροϊδικής νόσου μπορεί να απαιτηθούν επαναλαμβανόμενες συνεδρίες (συνολική 2 ή 3 με μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων) προκειμένου ο ασθενής να απαλλαγεί οριστικά από τα συμπτώματα της νόσου.

Τα πλεονεκτήματα της σκληροθεραπείας των αιμορροΐδων με αφρό προκύπτουν από το γεγονός ότι είναι μια εύκολη, ανώδυνη και ασφαλής ελάχιστα επεμβατική διαδικασία.

 • Η πολιδοκανόλη δεν έχει τοξικότητα και εγχύεται σε μικρές ποσότητες που δεν δύνανται να προκαλέσουν αλλεργίες.
 • Η θεραπεία διαρκεί λίγα λεπτά και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο. Μετά το πέρας της διαδικασίας ο ασθενής παραμένει για 15’ στον χώρο του Ιατρείου και μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις δραστηριότητές του
 • Δεν υπάρχει άλγος μετά τη σκληροθεραπεία, εκτός από τις περιπτώσεις που θεραπεύουμε εκτεταμένη νόσο με την εφαρμογή της μέγιστης επιτρεπόμενης ποσότητας αφρού, οπότε και η κατάσταση αντιμετωπίζεται με δισκία παρακεταμόλης (π.χ. Depon)
 • Δεν υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας και η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά, χωρίς να απαιτηθεί η διακοπή τους
 • Δεν υπάρχουν διαταραχές κενώσεων μετά τη θεραπεία (π.χ. δυσχεσία, τεινεσμός, έπειξη για αφόδευση κλπ)
 • Δεν προκαλούνται βλάβες (ουλές, στενώσεις κ.α.) στον βλεννογόνο του εντέρου, καθώς ο αφρός εγχύεται υποβλεννογόνια
 • Υπερτερεί της εφαρμογής ελαστικών δακτυλίων (Rubber Band LIgation) καθώς δεν προκαλεί άλγος αλλά ούτε κι ενέχει κίνδυνο αιμορραγίας στις 10-15 μέρες κατά την απόπτωση των δακτυλίων (ειδικά σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά)
 • Είναι η κατάλληλη μέθοδος για ασθενείς που λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας δεν είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για κάποια από τις άλλες τεχνικές που απαιτούν αναισθησία και νοσηλεία σε Κλινική
 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε επείγουσα βάση για να σταματήσει αθρόα αιμορραγία
 • Μπορεί να εφαρμοστεί ως «θεραπεία γέφυρας» (bridging therapy) μέχρι ο ασθενής να σταθεροποιηθεί και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την οριστική θεραπεία των αιμορροΐδων με κάποια άλλη πιο επεμβατική μέθοδο
 • Σε ασθενείς με αιμορροϊδοπάθεια 2ου και 3ου βαθμού μπορεί να αποτελέσει τη θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων καθώς είναι εύκολη, ανώδυνη και ασφαλής. Εφ’ όσον δεν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να προχωρήσουμε τότε σε κάποια πιο «δραστική» θεραπευτική μέθοδο.