H «δύσκολη χολοκυστεκτομή»

H «δύσκολη χολοκυστεκτομή»

H «δύσκολη χολοκυστεκτομή»

Χειρουργική Επέμβαση Χολυδόχου Κύστης (Χολοκυστεκτομής)

Η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μιας παθολογικής χοληδόχου κύστης (χολοκυστεκτομή) είναι μια από τις συχνότερες επεμβάσεις που καλείται να διενεργήσει ο Γενικός Χειρουργός. Παρ’ ότι, λοιπόν, γενικά θεωρείται μια επέμβαση ρουτίνας, υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να κάνουν την χολοκυστεκτομή «δύσκολη υπόθεση» τόσο για τον Χειρουργό, όσο και για τον ασθενή.

Λέγοντας «δύσκολη χολοκυστεκτομή» εννοούμε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που για διάφορους λόγους η επέμβαση μπορεί να είναι εργώδης, να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, να συνοδεύεται από επιπλοκές (ενίοτε σοβαρές) ή να μετατραπεί σε «ανοιχτού τύπου» επέμβαση (λαπαροτομία), αυξάνοντας τον μετεγχειρητικό πόνο και τις μέρες νοσηλείας.

Παράγοντες που αφορούν τον ασθενή είναι:

  • Μεγάλη ηλικία
  • Άρρεν φύλο
  • Ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη
  • Ασθενής με Κίρρωση Ήπατος
  • Παχύσαρκος ασθενής
  • Ασθενής με προηγούμενες επεμβάσεις στην άνω κοιλία και ειδικότερα στην περιοχή του ήπατος (π.χ. δεξιά ημικολεκτομή για καρκίνο παχέος εντέρου)

Αλλά κι όταν πρόκειται για έναν ασθενή που δεν έχει τους συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, η χολοκυστεκτομή μπορεί να αποδειχθεί πρόκληση για τον Χειρουργό εφ’ όσον έχει συμβεί μια πρόσφατη φλεγμονή της χοληδόχου κύστης. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί κλινικά αλλά και εργαστηριακά με τα εξής ευρήματα: πάχυνση τοιχώματος χοληδόχου κύστης σε υπερηχοτομογράφημα, υγρό περιχολοκυστικά, αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (κυρίως λευκά αιμοσφαίρια-WBC, CRP, TKE) και ηπατικά ένζυμα (AST, ALT, ALP, γGT, TBIL, DBIL).

Γι’ αυτό συνήθως προτιμούμε να περιμένουμε μέχρι να περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την περίοδο της φλεγμονής μέχρι την διενέργεια της επέμβασης (συνήθως 4-6 εβδομάδες), ώστε να υποχωρήσει το οίδημα και να βελτιωθούν οι τοπικές συνθήκες, γεγονός που θα μας επιτρέψει να κάνουμε την επέμβαση με ασφάλεια. Από την άλλη, αυτό δεν είναι πάτα εφικτό, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η φλεγμονή δεν ελέγχεται με τη νηστεία και την αντιβίωση και εξελίσσεται σε γάγγραινα της χοληδόχου κύστης (όπως σε ανοσοκατεσταλμένους ή σακχαροδιαβητικούς ασθενείς), οπότε η επέμβαση πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα και όχι σε απώτερο χρόνο.

Ορθή κλινική κρίση για την επιτυχία της επέμβασης

Η ορθή κλινική κρίση και η εμπειρία του Χειρουργού είναι επίσης σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης. Έχοντας υπόψη του και αναγνωρίζοντας τους παραπάνω παράγοντες στον κάθε ασθενή, είναι σε θέση να προσδιορίσει τη σωστή στιγμή για την πραγματοποίηση της χολοκυστεκτομής. Επίσης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων απεικονιστικών εξετάσεων μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα για πιθανά ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την επέμβαση (π.χ. παραμονή φλεγμονής, συνοδός παγκρεατίτιδα, ανατομικές παραλλαγές χοληφόρων κ.α.).

Σύγχρονες τεχνικές Ρομποτικής Χειρουργικής

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας η Ρομποτική Χειρουργική έχει έλθει να δώσει σημαντική βοήθεια στην πραγματοποίηση των επεμβάσεων με ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Η τρισδιάστατη (3D) εικόνα με δυνατότητα μεγέθυνσης έως και 20 φορές αυξάνει εντυπωσιακά τη διακριτική ικανότητα του Χειρουργού, επιτρέποντας την σαφή αναγνώριση των ανατομικών στοιχείων που έχουν μεγάλη σημασία για την ορθή εκτέλεση της χολοκυστεκτομής (κυστικός πόρος και αρτηρία, εξωηπατικά χοληφόρα, δεξιά ηπατική αρτηρία). Ο απόλυτος έλεγχος των εργαλείων και η αυξημένη εργονομία εγγυώνται ακρίβεια χιλιοστών και ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος.

Ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi & Firefly

Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι ότι το ρομποτικό σύστημα τελευταίας γενιάς daVinci Xi φέρει ενσωματωμένο το σύστημα διεγχειρητικής απεικόνισης Firefly, που μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε φλουορο-χολαγγειογραφία τη στιγμή του χειρουργείου. Μετά από χορήγηση της ουσίας Πράσινο της Ινδοκυανίνης (IndoCyanine Green – ICG) , σκιαγραφείται το χοληφόρο σύστημα και έτσι ο Χειρουργός μπορεί με απόλυτη σιγουριά να αναγνωρίσει την ανατομία της περιοχής (κοινός ηπατικός πόρος-κυστικός πόρος-χοληδόχος πόρος), αποφεύγοντας κακώσεις και επιπλοκές.

Υπάρχει δυνατότητα, επίσης, να σκιαγραφηθούν και τα αγγεία πλησίον της χοληδόχου κύστης (κυστική αρτηρία και δεξιά ηπατική αρτηρία), ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού τους. Στην περίπτωση της «δύσκολης χολοκυστεκτομής», με τη φλεγμονή και τις συμφύσεις η περιοχή που πρόκειται να δουλέψουμε μπορεί να έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό που να είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρισθούν οι ιστοί και οι ανατομικές δομές, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο κακώσεων και επιπλοκών. Με τη βοήθεια του ρομπότ daVinci Xi, ξεπερνιούνται αυτέ οι δυσκολίες και ελαχιστοποιούνται τα ανεπιθύμητα συμβάντα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Έτσι, σε ασθενείς που με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρθηκαν πρωτύτερα αναμένουμε μια εργώδη και τεχνικά απαιτητική επέμβαση, το ρομποτικό σύστημα μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την πραγματοποίηση ακόμα και της πιο της «δύσκολης χολοκυστεκτομής» με απόλυτα ασφαλή και ελάχιστα επεμβατικό τρόπο.