Μεταστάσεις στον καρκίνο του μαστού – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Μεταστάσεις στον καρκίνο του μαστού – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Μεταστάσεις στον καρκίνο του μαστού – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο καρκίνος του μαστού μπορεί στις μέρες μας να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, εφόσον η διάγνωση είναι έγκαιρη.

Δυστυχώς όμως παρατηρούνται περιστατικά που υποτροπιάζουν παρά τη θεραπεία, με αποτέλεσμα η νόσος να γενικεύεται. Αυτό σημαίνει ότι παρατηρούνται μεταστάσεις με το 20% των γυναικών που τις βιώνουν να έχει μέσο όρο ζωής τα 3 χρόνια.

Τι ονομάζουμε μετάσταση;

Μετάσταση έχουμε όταν η διασπορά του καρκίνου ξεφεύγει από την αρχική του θέση, με συνέπεια τα καρκινικά κύτταρα να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος και στην λέμφο, φτάνοντας πολλές φορές ακόμα και σε απομακρυσμένες εστίες του σώματος.

Σημαντικό είναι να κατανοηθεί ότι αν τα καρκινικά κύτταρα του μαστού κάνουν μετάσταση για παράδειγμα στον εγκέφαλο, τότε η εγκεφαλική μετάσταση αποτελείται από καρκινικά κύτταρα του μαστού και όχι από καρκινικά κύτταρα του εγκεφάλου.

Συμπτώματα μεταστάσεων

Οι περισσότερες ασθενείς με μεταστάσεις δεν έχουν κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα που να τους κινητοποιήσουν. Η διάγνωσή τους γίνεται μέσα από απεικονιστικές μεθόδους. Αν κάποιες έχουν ενδείξεις τότε η σοβαρότητά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του όγκου. Δεν είναι σπάνιο πρωτοπαθείς όγκοι να διαγιγνώσκονται εξαρχής από τις μεταστάσεις, με συμπτώματα στα όργανα των μεταστάσεων και όχι στον αρχικά εμφανιζόμενο όγκο.

Θεραπεία μεταστάσεων

Η αντιμετώπιση της νόσου περιλαμβάνει χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, χειρουργείο, κρυοχειρουργική ή ακόμα και συνδυασμό πολλών μεθόδων μαζί. Για να επιλεγεί η κατάλληλη θεραπεία λαμβάνονται υπόψιν αρκετοί παράγοντες όπως το μέγεθος του όγκου, η γενικότερη κατάσταση του ασθενούς καθώς και το αν έχει προηγηθεί άλλη θεραπεία που δεν απέδωσε στο παρελθόν. Στόχος των ιατρών είναι αφενός ο έλεγχος του καρκίνου και αφετέρου η ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Αν κοιτάξουμε λίγο τα στατιστικά…

Θα διαπιστώσουμε ότι πάνω από 5.000 γυναίκες στην χώρα μας ζουν με μεταστατικό καρκίνο μαστού, δηλαδή το πιο προχωρημένο στάδιο της νόσου.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση τελικών σταδίων των καρκίνων είναι απαραίτητο να συνεργάζονται ογκολόγοι, χειρουργοί μαστού, ακτινοθεραπευτές αλλά και διάφορες άλλες ειδικότητες που σχετίζονται με την ογκολογία.

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, της BRIDGE, το 38% των ασθενών ντρέπονται να μιλήσουν για την εμπειρία τους με καρκίνο του μαστού, το 48% έχει εκμυστηρευτεί μόνο στον στενό του κύκλο ότι νιώθει πολύ άσχημα για την νόσο και ένα ποσοστό 50% είναι πεπεισμένο ότι ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά την κοινή γνώμη!

Μιλήστε ανοιχτά με τον γιατρό σας, για την σωστή ψηλάφηση του στήθους σας και για την ύποπτη συμπτωματολογία που πρέπει να γνωρίζετε. Η γνώση είναι δύναμη!