Πολύποδες Χοληδόχου Κύστης

Τι είναι οι πολύποδες χοληδόχου κύστης;

Οι πολύποδες χοληδόχου κύστης πρόκειται για μορφώματα που προέρχονται από την εσωτερική στιβάδα του τοιχώματος (βλεννογόνος) της χοληδόχου κύστης και που προβάλλουν εντός αυτής. Ένας πολύποδας δεν προκαλεί συμπτώματα και γι’ αυτό το λόγο είναι περισσότερο τυχαίο εύρημα κατά τη διενέργεια υπερηχοτομογραφήματος της χοληδόχου κύστης. Είναι συχνότερος στους άνδρες και η συχνότητα που εμφανίζονται οι πολύποδες χοληδόχου κύστης είναι μικρότερη του 10% στο γενικό πληθυσμό.

Πολύποδες Χολυδόχου Κύστης: Συμπτώματα - Διάγνωση - Θεραπεία

Ποια είδη από πολύποδες χοληδόχου κύστης υπάρχουν;

Οι συχνότερα εμφανιζόμενοι πολύποδες της χοληδόχου κύστης είναι οι χοληστερινικοί, οι οποίοι προκαλούνται από συσσωματώματα χοληστερίνης που προσκολλώνται στον βλεννογόνο του οργάνου και ομοιάζουν με πολύποδες, γι’ αυτό και ονομάζονται «ψευδοπολύποδες». Συχνά είναι περισσότεροι του ενός και δεν έχουν μεγάλο μέγεθος, μπορούν δε να μην είναι υπερηχογραφικά ορατοί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα καθώς μπορεί να αποκολληθούν από το τοίχωμα της χοληδόχου κύστης και να κατακρημνιστούν εντός της χολής (του υγρού δηλαδή που αποθηκέυεται στην χοληδόχο κύστη).

Σε χρόνιες φλεγμονές της χοληδόχου κύστης μπορεί να εμφανίζονται φλεγμονώδεις πολύποδες. Οι αδενωματώδεις πολύποδες (αδενώματα χοληδόχου κύστης) , που είναι συνήθως μονήρεις, είναι αληθείς πολύποδες, καθώς εξορμώνται από τον βλεννογόνο της χοληδόχου κύστης και είναι υπερπλαστικές βλάβες με δυνατότητα να εξαλλαχτούν σε κακοήθεια, δηλαδή σε αδενοκαρκίνωμα της χοληδόχου κύστης.

Η πιθανότητα αυτή μάλιστα αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος ενός πολύποδα και ειδικότερα αν αυτό ξεπεράσει το 1 εκ. Γι’ αυτό όταν συνιστάται στενή παρακολούθησή τους με υπερηχοτομογράφημα ετησίως και αφαίρεσή τους όταν φτάσουν το κριτικό μέγεθος των 10 χιλιοστόμετρων.

Η αδενομύωση της χοληδόχου κύστης είναι μια βλάβη που απεικονιστικά παρουσιάζεται σαν πάχυνση (συνηθέστερα στον πυθμένα του οργάνου) και αποτελεί δυνητικά προκαρκινική βλάβη, καθώς ένα ποσοστό αυτών εξελίσσονται σε κακοήθειες με το πέρασμα του χρόνου. Όταν, λοιπόν, διαγνωσθεί η παραπάνω κατάσταση συνιστάται αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.

Πώς διαγιγνώσκονται οι πολύποδες χοληδόχου κύστης;

Ο υπερηχοτομογραφικός έλεγχος είναι εύκολη, φθηνή, ακίνδυνη και ακριβής εξέταση που μπορεί να αναγνωρίσει την ύπαρξη πιθανών πολυπόδων στην χοληδόχο κύστη και να τον/τους διαχωρίσει από χολικούς λίθους ή χολική λάσπη. Συχνά ζητείται από τον ασθενή να γυρίσει στο πλάι κατά τη διάρκεια της εξέτασης ώστε να διευκρινισθεί αν πρόκειται για πολύποδα (σταθερή εντόπιση στο τοίχωμα της χοληδόχου κύστης) ή λίθων (οπότε η θέση τους μεταβάλλεται με την κίνηση), οι οποίοι συνήθως δημιουργούν «ακουστική σκιά».

Κάποιες φορές μπορεί να απαιτηθεί επανάληψη της εξέτασης μετά από χρονικό διάστημα μερικών μηνών για να μελετηθούν εκ νέου οι χαρακτήρες του απεικονιζόμενου μορφώματος. Σε κάθε περίπτωση ο ασθενής θα πρέπει να είναι τελείως νηστικός για τουλάχιστον 6 ώρες πριν την εξέταση, ώστε η χοληδόχος κύστη να είναι διατεταμένη και όχι σε σύσπαση (όπως συμβαίνει μετά από γεύμα), ώστε να καταστεί δυνατό να απεικονιστεί πλήρως το τοίχωμά της αλλά και το περιεχόμενό της.

Η Μαγνητική Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) είναι μια εξέταση που επίσης δύναται να αναδείξει πολύποδες στην χοληδόχο κύστη καθώς και να αναδείξει το χοληφόρο δέντρο στο σύνολό του.

Πώς θεραπεύονται οι πολύποδες χοληδόχου κύστης;

Εφ’ όσον διαπιστωθεί παρουσία ενός ή περισσοτέρων πολυπόδων θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι για το είδος αυτών, καθώς μπορεί να είναι πολύ αθώοι (καλοήθεις) ή πολύ επικίνδυνοι για την υγεία του ατόμου (κακοήθεις). Όταν υπάρχει ένας πολύποδας που μεγαλώνει σε μέγεθος σε διαδοχικές εξετάσεις ή είναι μεγαλύτερος από 1 εκατοστόμετρο ή που έχει αμφίβολους χαρακτήρες, τότε έχει απόλυτη ένδειξη η χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί η χοληδόχος κύστη και να εξακριβωθεί η φύση του πολύποδα με παθολογοανατομική εξέταση.

Η πρόοδος της Ιατρικής που συμβαδίζει με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας έχει πια καταστήσει δυνατή την διαδικασία της χολοκυστεκτομής σε μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση που διενεργείται διαμέσου 3-4 οπών μερικών χιλιοστών στο κοιλιακό τοίχωμα. Αρχικά η λαπαροσκοπική τεχνική και στη συνέχεια η ρομποτική μέθοδος έδωσαν τη δυνατότητα η επέμβαση να πραγματοποιείται ανώδυνα, χωρίς μεγάλες τομές και επιπλοκές και με διάρκεια νοσηλείας 1 ημέρα ή και λιγότερο (One Day Surgery) σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Μάλιστα, στην περίπτωση των πολυπόδων, η επέμβαση κατά κανόνα είναι ευκολότερη απ’ ότι στην αντίστοιχη επέμβαση αφαίρεσης χοληδόχου κύστης σε ασθενή με λίθους, καθ’ ότι δεν έχουν προηγηθεί φλεγμονές του οργάνου κι έτσι δεν υπάρχει μεταβολή της ανατομίας της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, που υπάρχει αμφιβολία ή ένδειξη ύποπτου πολύποδα, με μια απλή επέμβαση ρουτίνας μπορούμε να δώσουμε λύση εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα.

Γενικός Χειρουργός Γ. Κ. Γεωργίου

Γενικός Χειρουργός Δρ. Γιώργος Κ. Γεωργίου


Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Master Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος