ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Έχοντας πραγματοποιήσει τη Διδακτορική μου Διατριβή μελετώντας τους μηχανισμούς της αγγειογένεσης στον καρκίνο και κατόπιν αντίστοιχων δημοσιεύσεων σε σημαντικά ιατρικά περιοδικά, είχα την τιμή να λάβω πρόσκληση από τονΚαθηγητή του Harvard Prof Michael Retsky να συνεργαστούμε τη συγγραφή ενός βιβλίου.

Ο Καθηγητής Michael Retsky, ο οποίος είναι και επιμελητής της έκδοσης, μαζί με τον Καθηγητή του Εθνικού Ινστιτούτου Ογκολογίας του Μιλάνου Romano Demicheli, επιδίωξαν να συγκεντρώσουν σ’ ένα σύγγραμμα μια σειρά από πρωτοποριακές εργασίες σχετικά με την αγγειογένεση, και πιο συγκεκριμένα την επίδραση της περιεγχειρητικής φλεγμονής ως πιθανό παράγοντα διέγερσης του μεταστατικού δυναμικού των όγκων.

Το βιβλίο, με τίτλο Perioperative Inflammation as Triggering Origin of Metastasis Development” εκδόθηκε στις 17Ιουλίου 2017 από τον εκδοτικό οίκο Springer. Περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες από διάφορες χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Δανία, Αυστρία, Ελλάδα κ.α.) που αναδεικνύουν τη σημασία του αγγειογεντικού μηχανισμού στην ανάπτυξη των καρκινικών όγκων και θέτουν υπό αμφισβήτηση καθιερωμένες αντιλήψεις στην Ογκολογία.

Το Κεφάλαιο 3 (Perioperative shift in angiogenesisrelated factors in breast cancer patients”), για τη συγγραφή του οποίου συνεργάστηκα με το Καθηγητή Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κο Μπριασούλη Ευάγγελο, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μελέτες που πραγματοποίησα στο εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας του Κέντρου Βιοτράπεζας Καρκίνου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (www.imol.edu.gr).

To βιβλίο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο