ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ

Άρθρο μου στην ιατρική επιθεώρηση Annals of Medicine and Surgery, όπου παρουσιάζεται ένα μοναδικό παγκοσμίως περιστατικό ασθενούς. Πρόκειται για την περίπτωση μιας γυναίκας 79 ετών που εμφανίστηκε με χόλωμα (δηλαδή εγκυστωμένη συλλογή χολής) λόγω ρήξης των υποκάψιων ενδοηπατικών χολαγγείων του αριστερού λοβού του ήπατος, εξαιτίας της παρουσίας ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος. Ο όγκος προκαλούσε πλήρη απόφραξη του αριστερού κύριου ηπατικού πόρου, γεγονός που συντέλεσε στην αύξηση των πιέσεων των ενδοηπατικών χοληφόρων του αριστερού λοβού και οδήγησε στην αυτόματη ρήξη τους (παρά το γεγονός ότι δεν αναδείχθηκε άμεση διήθηση από το εν λόγω χολαγγειοκαρκίνωμα) και την διαρροή χολής. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με τυπική αριστερή ηπατεκτομή και σήμερα, 60 μήνες μετά την επέμβαση, είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς ενδείξεις τοπικής ή απομακρυσμένης μετάστασης.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό, καθώς είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στη διεθνή βιβλιογραφία ο αυτόματος σχηματισμός χολώματος σαν συνέπεια ρήξης ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος! Η ενδελεχής κλινική και απεικονιστική διερεύνηση της ασθενούς οδήγησε στην επιτυχή αντιμετώπισή της. Η μακρόχρονη επιβίωσή της μετά την χειρουργική επέμβαση (έχουν συμπληρωθεί πια 5 έτη) είναι επίσης κάτι το εξαιρετικά σπάνιο για ασθενή με χολαγγειοκαρκίνωμα, γεγονός που προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην παρουσίαση της περίπτωσης αυτής.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε προ 5ετίας, όταν ήμουν ακόμη στη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, από τον τότε Καθηγητή κο Φατούρο Μιχάλη, τον σήμερα Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων κο Γκλαντζούνη Γεώργιο κι εμένα. Οι υπόλοιποι συντελεστές (Αναισθησιόλογοι, Ακτινοδιαγνώστες, Παθολογοανατόμοι) επίσης αναφέρονται σαν συγγραφείς στο άρθρο.

Το πλήρες άρθρο βρίσκεται στο link