Εκκολπώματα εντέρου και καρκίνος: Υπάρχει σχέση μεταξύ τους;

εκκολπώματα εντέρου καρκίνος

Εκκολπώματα εντέρου και καρκίνος: Υπάρχει σχέση μεταξύ τους;

Τα εκκολπώματα του παχέος εντέρου και ο καρκίνος είναι δύο ιδιαίτερα διαδεδομένες παθήσεις που πλήττουν το συγκεκριμένο όργανο. Μάλιστα, η πιθανή σύνδεσή τους έχει αποτελέσει αντικείμενο ανησυχίας. Τα εκκολπώματα εντέρου συνιστούν σακοειδείς προεξοχές του βλεννογόνου και του υποβλεννογόνιου χιτώνα διαμέσου της μυϊκής στιβάδας του τοιχώματος του οργάνου. Ο καρκίνος παχέος εντέρου αντιπροσωπεύει μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές κακοήθειας. Ενώ ο σχηματισμός εκκολπωμάτων (που ονομάζεται εκκολπωμάτωση) συχνά αποδίδεται σε αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση και εμφάνιση αδύναμων σημείων στο τοίχωμα του παχέος εντέρου, η ακριβής αιτιολογία παραμένει πολυπαραγοντική. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, από την άλλη πλευρά, προκύπτει από τη μετατροπή των φυσιολογικών επιθηλιακών κυττάρων του παχέος εντέρου σε κακοήθη. Έχει προταθεί μάλιστα μια πιθανή σχέση μεταξύ των εκκολπωμάτων και του αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον για την κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ αυτών των δύο παθήσεων. Ο Γενικός Χειρουργός στον Πειραιά Δρ. Γεώργιος Γεωργίου παρακάτω εξηγεί αυτή τη συσχέτιση.

Τι είναι τα εκκολπώματα παχέος εντέρου και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου

Τα εκκολπώματα του παχέος εντέρου αποτελούν μικρές σακοειδείς προπτώσεις στο τοίχωμα του παχέος εντέρου και αναπτύσσονται λόγω μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων. Ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας πιστεύεται ότι είναι η αυξημένη πίεση εντός του παχέος εντέρου, που συχνά σχετίζεται με μειωμένη πρόσληψη φυτικών ινών. Μια δίαιτα χαμηλή σε φυτικές ίνες οδηγεί σε αυξημένη πίεση κατά τη διάρκεια των κενώσεων. Αυτή η αυξημένη πίεση καταπονεί το τοίχωμα του παχέος εντέρου, ιδιαίτερα σε σημεία όπου τα αιμοφόρα αγγεία διεισδύουν στο μυϊκό στρώμα, οδηγώντας στο σχηματισμό εκκολπωμάτων. Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την ηλικία, καθώς τα εκκολπώματα παχέος εντέρου αλλά και ο καρκίνος εμφανίζονται συχνότερα στον ηλικιωμένο πληθυσμό. Επίσης, παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η παχυσαρκία και η σωματική αδράνεια, που συμβάλλουν στην αλλοίωση της κινητικότητας του παχέος εντέρου και στην αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού εκκολπωμάτων. Η γενετική προδιάθεση και οι διαταραχές του συνδετικού ιστού μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο στην αποδυνάμωση του τοιχώματος του παχέος εντέρου, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις την εμφάνιση της πάθησης.

Εκκολπώματα παχέος εντέρου και καρκίνος: Πώς σχετίζονται

Αρκετές υποθέσεις έχουν προταθεί για να αποσαφηνιστεί η πιθανή σχέση μεταξύ των εκκολπωμάτων του παχέος εντέρου και του καρκίνου. Η χρόνια φλεγμονή, ένα κοινό χαρακτηριστικό στην εκκολπωμάτωση και γνωστός παράγοντας καρκινογένεσης, θεωρείται εύλογος μηχανισμός που συνδέει τις δύο καταστάσεις. Προτείνεται ότι η υποτροπιάζουσα φλεγμονή στα εκκολπώματα μπορεί να δημιουργήσει ένα μικροπεριβάλλον ευνοϊκό για κακοήθη εξαλλαγή στο επιθήλιο του παχέος εντέρου, προάγοντας δυνητικά την ανάπτυξη καρκίνου. Επιπλέον, αλλοιώσεις στη μικροχλωρίδα του παχέος εντέρου έχουν εμπλακεί τόσο στον σχηματισμό εκκολπωμάτων όσο και στον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Κλινικές επιπτώσεις

Η κατανόηση της πιθανής σχέσης που παρουσιάζουν τα εκκολπώματα παχέος εντέρου και ο καρκίνος είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Οι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με εκκολπώματα μπορεί να ωφεληθούν από την τακτική παρακολούθηση και τον προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο του παχέος εντέρου, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τον ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο που σχετίζεται με αυτήν την πάθηση. Επιπλέον, η διαχείριση παραγόντων κινδύνου που είναι κοινοί και στις δύο καταστάσεις, όπως η τακτική κατανάλωση λιπαρών τροφών, η χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών και ο καθιστικός τρόπος ζωής, θα μπορούσε ενδεχομένως να μετριάσει τον κίνδυνο σχηματισμού εκκολπωμάτων και καρκίνου του παχέος εντέρου.

Συμπερασματικά, ενώ η σχέση μεταξύ των εκκολπωμάτων του παχέος εντέρου και του καρκίνου παραμένει ένας τομέας συνεχιζόμενης έρευνας, τα στοιχεία υποδηλώνουν πιθανή συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο παθήσεων. Η χρόνια φλεγμονή, οι αλλοιώσεις στη μικροχλωρίδα του εντέρου και οι κοινοί παράγοντες κινδύνου μπορεί να συμβάλλουν στη σύνδεση που παρουσιάζουν τα εκκολπώματα παχέος εντέρου και ο καρκίνος. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες βέβαια για την αποσαφήνιση των υποκείμενων μηχανισμών που εμπλέκονται και τη θέσπιση σαφέστερων κατευθυντήριων γραμμών για στρατηγικές παρακολούθησης σε ασθενείς με εκκολπώματα του παχέος εντέρου για τον δυνητικό μετριασμό του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου.