Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένη Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική της Γαστρο-Οισοφαγικής Συμβολής

Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένη Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική της Γαστρο-Οισοφαγικής Συμβολής

Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένη Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική της Γαστρο-Οισοφαγικής Συμβολής, που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Pasteur (Αθήνα, 2022).